• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Gymnázium - Gimnázium
   • Hlavné telefónne číslo
   • 0566286250
   • Adresa školy
   • Zoltána Fábryho 1
    07901 Veľké Kapušany
    Slovakia
   • IČO
   • 00161250
   • DIČ
   • 2020539906
   • Naše stránky
   • www.gvk.sk
    https://gymkap.edupage.org/
    www.facebook.com/gymkap/
    www.instagram.com/gvk.official1957/