• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 4/2024 POP3 s DPH 12.07.2023 21.8.2023 Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,07901 Veľké Kapušany Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA riaditeľ školy 07.09.2023
  Zmluva 3/2023 Zmluva o nájme 308,00 s DPH 06.04.2023 Mesto Veľké Kapušany L.N. Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA riaditeľ školy 12.04.2023
  Zmluva 80-000051304PO2012 O dodávke vody a odvádzaniu vôd z povrchového odtoku s DPH 24.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,07901 Veľké Kapušany Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA riaditeľ školy 04.05.2023
  Zmluva 2/2023 Zmluva o nájme 75,00 s DPH 16.03.2023 Stredná odborná škola techniky a služieb Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,07901 Veľké Kapušany Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA riaditeľ školy 16.03.2023
  Zmluva 62/2022 -23 Zmluva o spoluprací s DPH 11.01.2023 Gymnázium - Gimnázium FPV Univerzita Mateja Bella Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA riaditeľ školy 20.01.2023
  Zmluva 1/2023 služby ubytovania a stravovania 3 712,00 s DPH 03.01.2023 Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské Žľaby Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,07901 Veľké Kapušany Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA riaditeľ školy 09.01.2023
  Zmluva 2/2023 Služby súvisiace s lyžiarskym kurzom 3 468,00 s DPH 03.01.2023 Zorland s.r.o. Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,07901 Veľké Kapušany Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA riaditeľ školy 09.01.2023
  VO: Súhrnná správa s-9/2022 3Q-súhrná správa s DPH 08.10.2022 Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,07901 Veľké Kapušany 08.07.2022
  Zmluva z-10/2022 Zmluva o spolupráci 1,00 s DPH 03.10.2022 Prešovská univerzita Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,07901 Veľké Kapušany Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA riaditeľ školy 03.10.2022
  VO: Súhrnná správa s-7/2022 Rekonštrukcia laboratória chémie - interiérové vybavenie s DPH 21.07.2022 Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,07901 Veľké Kapušany 06.07.2022
  Zmluva z-9/2022 Zmluva o dielo 9 650,00 bez DPH 08.07.2022 MixBauen splo. s.r.o. Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,07901 Veľké Kapušany Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA riaditeľ školy 09.07.2022
  Zmluva z-7/2022 Rekonštrukcia laboratória chémie - interiárové vybavenie 24 284,40 s DPH 27.06.2022 Daffer spol. s.r.o. Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,07901 Veľké Kapušany Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA riaditeľ školy 06.07.2022
  Zmluva z-8/2022 Prenájom nebytových priestorov 126,00 s DPH 27.06.2022 Gymnázium - Gimnázium Florbalový klub Veľké Kapušany z.o. Mgr. Vladimír Jarabek štatutár 06.07.2022
  Zmluva z-6/2022 zmluva o nájme nebytového priestoru 335,00 s DPH 26.05.2022 Gymnázium - Gimnázium Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Mgr. Eszenyi Adél predseda klubu 26.05.2022
  Zmluva z-5/2022 mandátna zmluva 450,00 s DPH 16.05.2022 29 Team s.r.o. Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1,07901 Veľké Kapušany Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA riaditeľ školy 16.05.2022